St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innledning

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget