St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 500–587, 2412, 2427 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5316, 5327, 5606, 5615–5616

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget