St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Nærings- og handelsdepartementets ­budsjettproposisjon 2006

For budsjettåret 2006 under Nærings- og handelsdepartementet
Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget