St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Innleiing og oversikt

FOR BUDSJETTÅRET 2006
Utgiftskapitler: 1300–1380 Inntektskapitler: 4300–4380, 5611, 5618–5619, 5622–5623

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget