St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innleiande del

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapittel: 1-2, 1500-1583, 2445 og 2470 Inntektskapittel: 4500-4581, 5445-5446, 5470 og 5607

Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon for budsjettåret 2007.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget