St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innledning

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget