St.prp. nr. 1 (2006-2007)

For budsjettåret 2007

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 500–587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5316, 5327, 5615–5616

Les dokumentet

H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2006–2007) (Grønt hefte)

Følg proposisjonen på Stortinget