St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 1800–1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4860, 5440, 5490, 5680 og 5685

Les dokumentet

St.prp. nr. 1

(2006-2007)

FOR BUDSJETTÅRET 2007

Utgiftskapitler: 1800–1870, 2440 og 2490

Inntektskapitler: 4800–4860, 5440, 5490, 5680 og 5685

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 15. september 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget