St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2007

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2007

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget