St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Oversikt over budsjettforslaget frå Kunnskapsdepartementet

FOR BUDSJETTåret 2007
Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget