St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innleiing og oversikt

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380, 5611, 5618-5619, 5622-5624

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget