St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (1999-2000)

Endringer på statsbudsjettet 2000 medregnet folketrygden og svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Endringer på statsbudsjettet 2000 medregnet folketrygden og svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget