St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003)

Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

Kap. 930, 2426, 3930, 3961 og 5609

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(2002-2003)

FOR BUDSJETTERMINEN 2003

Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 8. november 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget