St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (1998-99)

Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget