St.prp nr. 1 Tillegg nr. 11 (1998-99)

Om budsjettet for lostenesta og a-trygd for fiskarar

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om budsjettet for lostenesta og a-trygd for fiskarar

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget