St.prp nr. 1 Tillegg nr. 11 (2002-2003)

Om omstillingskostnader i Fiskeridirektoratet mv.

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om omstillingskostnader i Fiskeridirektoratet mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget