St.prp nr. 1 Tillegg nr. 11 (2003-2004)

Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2004

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 — Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget