St.prp nr. 1 Tillegg nr. 12 (1999-2000)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2000 og endring av kapitla 4020 Havforskingsinstituttet, 4021 Drift av forskingsfartøya og 2309 Tilfeldige utgifter

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2000 og endring av kapitla 4020 Havforskingsinstituttet, 4021 Drift av forskingsfartøya og 2309 Tilfeldige utgifter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget