St.prp nr. 1 Tillegg nr. 12 (2002-2003)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2003

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget