St.prp nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget