St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (1997-98)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1998

For budsjetterminen 1998 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1998

Les dokumentet

 

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget