St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (1997-98)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1998

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2

(1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1998

Tilråding frå Planleggings- og samordningsdepartementet av 6. november 1997, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget