St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (1999-2000)

Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2000 vedrørende sivilt beredskap, administrasjon m.m., post og telekommunikasjoner

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2000 vedrørende sivilt beredskap, administrasjon m.m., post og telekommunikasjoner

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget