St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2001-2002)

Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

For budsjetterminen 2002 — Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget