St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2006-2007)

Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2007 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2007 — Om tilleggsforslag på statsbudsjettet for 2007 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget