St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2008-2009)

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for 2009

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget