St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (1996-97)

Om endringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1997 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

For budsjetterminen 1997 — Om endringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1997 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget