St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

FOR BUDSJETTERMINEN 1998 — Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget