St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (1997-98)

Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

For budsjetterminen 1998 — Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1998

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget