St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (1998-99)

Om utsettelse av flytting av Rikshospitalet

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om utsettelse av flytting av Rikshospitalet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget