St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2000-2001)

Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

For budsjetterminen 2001 — Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget