St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2001-2002)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2002

For budsjetterminen 2002 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget