St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2003-2004)

Forsøk med oppgavedifferensiering mv.

For budsjetterminen 2004 — Forsøk med oppgavedifferensiering mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget