St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget