St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (1999-2000)

Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2000 m.m. under Sosial- og helsedepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2000 m.m. under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget