St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om endringer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag 2001

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 — Om endringer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget