St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2000-2001)

Om endringer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag 2001

For budsjetterminen 2001 — Om endringer i Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjettforslag 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget