St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2002-2003)

Om endring av Kultur- og kyrkjedepartementets budsjettforslag for 2003

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om endring av Kultur- og kyrkjedepartementets budsjettforslag for 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget