St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2004-2005)

Om Nasjonalmuseet for kunst

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 — Om Nasjonalmuseet for kunst

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget