St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget