St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2008-2009)

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 (nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i 2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 (nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i 2009)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget