St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (1998-99)

Overgang til nettobudsjettering for Sametinget

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Overgang til nettobudsjettering for Sametinget

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget