St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (1999-2000)

Om endringar i Kulturdepartementets budsjettforslag for 2000 under enkelte kapittel

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om endringar i Kulturdepartementets budsjettforslag for 2000 under enkelte kapittel

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget