St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (2003-2004)

Om konsesjonsvederlag frå TV2

For budsjetterminen 2004 — Om konsesjonsvederlag frå TV2

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget