St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (1996-97)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

FOR BUDSJETTERMINEN 1997 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget