St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (1996-97)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

For budsjetterminen 1997 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget