St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004)

Om endring av St.prp. nr. 1 (2003-2004) Helsedepartementet

For budsjetterminen 2004 — Om endring av St.prp. nr. 1 (2003-2004) Helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget