St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (2004-2005)

Om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.

For budsjetterminen 2005 — Om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget