St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (1998-99)

Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om endring av St prp nr 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget