St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2007-2008)

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (Om fullmakt til å ta opp statslån o.a., og om salderinga av statsbudsjettet for 2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008 (Om fullmakt til å ta opp statslån o.a., og om salderinga av statsbudsjettet for 2008)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget