St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (1998-99)

Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1999 vedrørende luftfartsformål, jernbaneformål, sivilt beredskap mv.

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Om endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1999 vedrørende luftfartsformål, jernbaneformål, sivilt beredskap mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget