St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om økning av bevilgningen til Nytt Rikshospital

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om økning av bevilgningen til Nytt Rikshospital

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget