St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (1999-2000)

Om økning av bevilgningen til Nytt Rikshospital

For budsjetterminen 2000 — Om økning av bevilgningen til Nytt Rikshospital

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget