St.prp nr. 1 Tillegg nr. 9 (1998-99)

Dekning av forsikringstilfelle knyttet til Kombinert lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen (KLDRA Himdalen) m.m.

FOR BUDSJETTERMINEN 1999 — Dekning av forsikringstilfelle knyttet til Kombinert lager/deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen (KLDRA Himdalen) m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget