St.prp nr. 1 Tillegg nr. 9 (1999-2000)

Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2000 under Olje- og energidepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 2000 — Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2000 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget